این فاطمه زهرا رو پیامبر نه وزیرش کردن نه فرستادن محل کاری چیزی!

گفتن فاطمه جان داخل خونه با تو ، بیرون خونه با علی (ع)!

بی بی جان چی گفت ؟ گفت خدا میدونه چقدر من خوشحالم از این تقسیم کار . . .

اولویت ، خونَس! خونه رو اباد کن جامعه اباد میشه! یعنی با اولویت خونه به زن شغل بده . . . مسیری که ما داریم میریم مسیر تبرج نسا هست! یعنی زن ها دارن کاربری اصلیش رو از دست میدن! زن ابادگر بود ،معلم بود ، مادر بود ، الان شده منشی! صندوق دار! تو فلافلی کار کنه! مانکن !

دنیایی نیست ،یک لحظس ،بزارید خدا مدیریت کنه ، بزاریم با روش خدا بریم جلو!

ما به جایی اینکه خواسته یا ناخواسته ، به جنگ احکام دین بریم ، این احکام رو باور کنیم !

یکیش مسائل زنان هست ، میبینم مذهبی ها مشکل دارن! والله قرار نیست زن بره تو قفس!

نه آقاجون ! زن تو خونه باید مادری کنه ! مادری میدونید یعنی چی ؟ مادر یعنی معلم بسیار بسیار مهربان . . .

خدا میگه زن معلمه! معیشتش رو من تامین کردم ! چطوری ؟ نفقه به عهده کیه ؟ مرد! یعنی مرد وظیفه شرعی داره ، خرج زن و بچه های زن رو بده ، مطابق شان+شون

غصه نخوری زن ، تو فقط معلم باش!

ما چقد عقب رفتیم ، از دین ؟ 

ی جمله ای هست تو نهج البلاغه ! هیچکس نمیگه این رو! خانم مذهبی و زن ها میرسن بهش ! میگن راوی سنی بوده و فرار میکنن! اقایون هم که میخندن فقط!!!

امیرالمومنین میگن : نواقص العقول ، اینا ناقص العقل هستند! یعنی چی ؟ ناقص العقل یعنی عاشق ! بابا نفرمود ناقص الفهم ! عقل یعنی قدرت خویشتن داری ، عقل یعنی توانایی ، نه دانایی!!!! میگن این ها توانشون کمه! ناقص العقل یعنی عاشق ، یعنی کنترلشون بر عواطفشون ضعیفه! امیر المومنین میگن ، بابا ، این خانم ها مهربونن ، عاشق هستند ، این ها بدرد معلمی میخورن! این رو نبر بکن راننده تاکسی! صندوق دار! حساب دار! منشی! این بدرد معلمی میخوره! این باس مرد تربیت کنه! ادم تربیت کنه! 

پیامبر گفت : مردم تشنه محبتن! کی میتونه مارو سیراب کنه ؟ مادر! فقط مادرهاااا

!ما چی کردیم با خانم ها ؟ ما این روحیه زن ها رو مسخره میکیردیم! 

زن ها زیاد گریه میکنن!(البته جدیدا نه ، قبلا ، الان که گریه نمیکنن)

مگه نمیگه و سلاح مومن گریه هست! تو دست خانم ها چی کار میکنه؟ چون این ها میخوان ادم تربیت کنن!

اینکه حضرت امام میفرمان ، از دامن زن مرد به معراج میره ! واقعیته!هرجا مرد موفق هست ، ی مادر و همسر کنارشه! نباشه امکان نداره موفقیت!

ما خراب کردیم ، ما یکاری کردیم زن بشه کاراته کار ! پلیسو! خشنو ! ها این خوبه! ؟شیر زنهههههههه؟! ؟! ؟! میگه چندتا صفت هست که برا مرد خوبه ، برا زن بده! یکیش شجاعته!!!

واسه زن بده ! زن همون گریه اش قشنگه! با گریه میتونه ادم تربیت کنه! 

چی شده مارو ؟ ما یکاری کردیم دیگه مادری تو دنیا وجود نداشته باشه!وقتی مادر رو از شخصیتش بندازیم ، داریم الان بچه پرورشگاهی پرورش میدیم!کو مادر ؟ کو عشق؟ کو لطافت؟ 

چقد بجه ها هستن میگن مادر ما مارو دوست ندارن! ما با روحیه زن بازی کردیم!برا همینه!

دنیایی نیست ، بیایم این دوروزه رو به حضرت زهرا اعتماد کنیم ! به حسین مظلومش اعتماد کنیم! به پیامبر خوبی ها اعتماد کنیم . . .

تمام!