مستر خاتمی در دیدار با جمعی از ایثارگران و جانبازان و آزادگان گفت:


یکی از بهترین خاطرات من سال ٨٣ بود که در دانشگاه تهران به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی و دومین مقام کشور صحبت می کردم و دانشجویان اعتراض‌های تندی کردند و من مطمئن بودم جوانی که بلند شده و اعتراض می کند ذره‌ای نگران نیست که با او برخورد خواهد شد؛این فضا باید گسترده‌تر شود. رئیس دولت اصلاحات هشدار داد: نقد با تخریب متفاوت است. اگر جلوی جریانات تخریبی گرفته نشود مثل زمان اصلاحات می‌شود که اوایل این طور بود و بالاخره منجر به ترور شد.


----------------------

پ.ن 1 : مستر جون یادمون نرفته اون دانشجویی که بلند شد و بهتون اعتراض کرد رو تهدیدش کردی .... 16 آذر 83 در دانشگاه تهران ... فیلماش موجود مستر جون ... بگم ؟؟ بگم ؟؟