پادکست!
این انقلاب باید زنده بماند!
از شهادت شهدای هسته ای تا استفاده صلح امیز از انرژی هسته ای
شعار ما انرژی هسته ای برا همه  سلاح هسته ای برا هیچ کس!
با کیفیت 320 


دریافت
با کیفیت 192 


دریافت
پوستر از سایت خوبِ +
منتشر شد در:
farsi.khamenei.ir