شما فکر می کنید مشکل مردم ما شکل موی بچه های ماست،اینکه مثلا فلان آقا یا فلان خانم فلان مدل مو را دارد،واقعا مشکل مردم ما اینه؟»

این بخشی از نطق انتخاباتی سال84 احمدی نژاد بود،یک نطق زیبا،مبهم و در عین حال فرار رو به جلو که چاشنی اش جذب رای قشر خاکستری هم بود و حالا صحبت های آقای وزیر هم تکرار حرف های 9سال پیش احمدی نژاد است که 8سال قبل تر از آن هم سیدمحمدخاتمی در کوران انتخاباتی 2خرداد76زد تا صرفا رقیب را تخریب کند و انگ تحجر بزند!فرهنگ مظلوم بوده،هست و اگر به من باشد میگویم حالا حالا ها خواهد بود چون به اسم اینکه فرهنگ از سیاست جداست آن را قربانی سیاست می کنند،گیریم که جنتی همان فرار رو به جلویی را بکند که احمدی نژاد بارها کرد حالا فکر می کنید از دل دغدغه های وزیر مشکل فرهنگ این مملکت حل و فصل میشود؟نمیشود شعار داد که وااسلاما اگر فرهنگ را با شیوه سیاسی مدیریت کنیم و در کنارش سینما،مطبوعات،حوزه کتاب،موسیقی و...را به ولنگاری فرستاد و گفت فرهنگ و هنر را نباید با تیغ قضاوت ارزشی قربانی کرد تا خرداد 3سال دیگر اهالی آن سینه سپر کنند برای ادامه یک جریان سیاسی و به اسم مبارزه با فرهنگ سیاسی،فرهنگ را قربانی یک انتخابات سیاسی کرد!نمی شود از سه ساعت زمان اختتامیه جشنواره فیلم فجر 1ساعت و نیم تریبون در اختیار دولتمردان قرار داد تا در بهار سینمایی کشور بگویند اعتدال خوب است و افراط بد،بعد یک مشت هنرمند دولتی در مانیتور بیایند و بگویند چندماه است حال ما خوب است تا مخاطب بشنود:«روحانی مچکریم» و بعد سیمرغ ها را دوتا دوتا به «آذرشهدخت پرویز و دیگران»بدهند که کارگردانش نماینده حزب مشارکت بوده و «رستاخیز»را تا حد پدرخوانده تمجید کنند چون کارگردانش یک سال فیلمش را احتکار کرد تا در دولت مخالف اعتدال احمدی نژاد پخش نشود و خدایی نکرده سیمرغش را از دست ندهد یا زبانم لال کسی اعتراض نکند که 50درصد روایتت از عاشورا تحریف است و فرم روایتت چیپ و مبتذل و بعد ژست بگیریم که دولت نباید در فرهنگ دخالت کند!...اگر دولت شعارش این است مردم خود بهترین ممیزی هستند یکبار اجازه دهد«من روحانی هستم»بدون دردسر کسب مجوز در دانشگاه های کشور پخش شود و دانشجویان خود ممیزی کنند که چقدر روحانی و دولتش،دولت راستگویان هستند و چقدر خاطرات قدیم الاسلام ها قابل استناد...یکبار بدون تهدید صداوسیما به کاهش بودجه اش ، بگذارند

این جماعت دلواپس بیسواد بی شناسنامه جدیدالاسلام قیم مآب همنوای صهیونیست نظرشان را راجع به فتح الفتوح ژنو بگویند تا مردم بفهمند چرا طرف مقابل یک قدم عقب نمی آید و خیالش راحت است از دل این تیم مذاکره کننده هرچه «برد»باشد سهم آنهاست!

راستی آقای وزیر چه کسی اول انقلاب عمق دغدغه فرهنگی اش ساپورت پوشیدن یا نپوشیدن زنان شاغل در ارتش بود؟