#اربعین_93

طبقه هشتم هتل اپارتمان ساخته نشده بودیم ، از دور مناره های حرمین معلوم بود

روز اربعین ، دقایقی از زیارت اربعین نگذشته بود.

هنوز حال و هوای عکاسی در سرم بود. 

هرلحظه به دوربینم سر میزدم،با خودم میگفتم این عکس نه ، اما این یکی عالی ، دوباره صدای بهم خوردن شاتر کناری هایم را اذیت میکرد!

فوکوس و ثبت ...

این شده بود کل کار من در اربعین گذشته ، دقیقه ای نبود که دوربین از دستم جدا باشد، آنقدر که عاشقش بودم و نمیدانم که هنوز هستم؟ 

دیده اید چه بلایی بر سر درخت میاورد این دارکوب از خدا بی خبر!

انگاری که از همه جا رانده شده و شیک  فرود آمده بر سر من! 

ضربه پشت ضربه ، ضربه پشت ضربه

بهش گفتم چت شده ، مثل بختک افتادی روما...

با نگاهی متعجبِ  و فرمی عصبانی و افق دیدی نامعلوم برای من،مرا نگاه کرد!

آنقدر نگاهش مرا به فکر فرو برد که عرق سرد بر پیشانی ام نشست

با صدای زیر و پر نویز گفت:

پسرک، هوی با توام،بزرگ شدی ؟ واسه خودت مخاطب داری؟ الان دیگه کلی ازت تعریف میکنن،شادی نه؟ عکس میزاری کلی به به چه چه میشنوی ، میگم پسره ی شیرین عقل 

اگه یروز دوربین+اینستاگرام+فیسبوکتو از دست بدی یا به هردلیل نداشته باشیش بازم پایه سفر زیارتی این فرمی هستی؟ 

اگه یروز مخاطب مجازی تو بجای چند هزار به یک نفر برسه ، بازم اربعین میای؟

یعنی اومدنو که دوست داری بیای، اما با همین اشتیاق میای؟

یادته قبل سفر یعنی همین چند روز پیش قبل حرکت  که دوربین تو دستت بود و ویزا گرفته بودی کلی شاد بودی و شب میرفتی هیئت هعی اربعین پای پیاده کربلا کربلا کربلا میکردی،بازم میگی اربعین پای پیاده؟

اصن حسین بیخیال دوربین،میگم اگه یروز تو راه اربعین موکب نباشه ، سفر سخت تر باشه ،مجبور باشی غذا رو بخری،شب برا استراحت بری خونه کرایه کنی ، بازم حاضری با همین اشتیاق بیای؟خودمونیم حسین!

الان که کسی صدای مارو نمیشنوه ، میشنوه؟ حسین ، حسین ؟ الو ؟ ح س ی ن ؟

هنوز صدای تق تق تق تق را با اکوی فراوان میشنیدم ،سوتِ ممتدِ هوادارانِ حرف هایش کَر کننده بود و این ها نتیجه چند دقیقه همکلامی با او بود

همه چیز را خراب کرد و رفت  و چه آبادانی ست پشت هر خرابی...

آقا سید مرتضی میگن:حرم عشق کربلا ست و چگونه در بند خاک بماند آنکه پرواز آموخته‌است و راه کربلا می‌شناسد و چگونه از جان نگذرد آنکس که می‌داند جان بهای دیدار است؟!

#ایمان_منجی_جهان_فردا...


موکب پذیرایی عزیزان عراقی