خانه ی متروک و خالی ، تمام دلخوشی اش ، به آن چند برگ اخطاریه آب و برق است ،

که گهگاهی از لای درب ، بر کف حیاط می افتد ، غرض این بود بگویم ؛

 لامروت لااقل اخطاریه ایی چیزی برایم بفرست ، حیاط دلم پوسید!!!

#فراموش_نمیکنم_که_زود_فراموشم_کردی!

# ده_ماه_شد_بیمعرفت_نگاهی_کن!

#عشقِ_به_توکه_تاریخِ_انقضا_ندارد!

#عکس_نقاشیِ_دلم_شاید!