فردا ، شاید ظهر ،شاید شب ، حرکت به سمت مشهدالرضا . . . 

عکس های کربلا رو در فرصت دیگری خواهید دید ان شالله 

حلال کنید . . .