همان هفته ایی ، که مسئولین با چفیه عکس می گیرند ، و صدا و سیما هزار باره فیلمهای تکراری را تکرار ، هفته دفاع مقدس می گویند!!!!

(عین لام)
چند عکس گرفته شده با حال و هوای دفاع مقدس