یا مایه دار

یا خوشگل

ملاک های ازدواجش این بود!

پیامبر ولی چیز دیگری می گفت

فعلَیکُم بذاتِ الدِّینِ...

پس بر شما باد به (ازدواج با) زنان دیندار.

بحار الأنوار : 103 / 235 / 19 منتخب میزان الحکمة : 252

عین لام جان

عکس :اربعین ، 10کیلومتر مانده به کربلا !