کاشکی بازم تو حرم . . .  

با کفترات بپرم . . .

عکس: خودمان / تاریخش یادم نیست! 


بی ربط نوشت: 

سیدالشهدا: شما هرجا حق ضعفا و مستضعفین بود ، کوتاه آمدید!

اما هرجا منافعه خودتان بود ، آن را به شدت مطالبه کردید و محکم ایستادید . . .

حال ، میثاق پیامبر در این جامعه تحقیق شده است،لال ها ، زمین گیران ، کوران ، فقرا و بیچاره ها در سرزمین های اسلامی بر روی زمین رها شده اند و بی پناهند و کسی به این ها ، رحم نمیکند.

شما به این وظیفه دینی و الهی تان ، عمل نمیکنید ، و کسی مثل من هم که میخواهد عمل کند ، کمکش نمیکنید  . . .

این میثاق خداست و شما خیانت کرده اید.

بی ربط نوشت2: خدایا شکرت که در دستان عده ای جای موشواره چاقو نیست ، وگرنه به جای وبلاگ صورتم را زخمی میکردند!