جوری درباره دور و بری‌هات حرف بزن

که اگه اشتباهی پیامک رو واسه خودشون فرستادی، شرمنده‌شون نشی!

با تشکر از بی تعارف جان +