سلام خلق الله

امام علی (ع):

اى مردم آن کس که از برادرش، اطمینان و استقامت در دین و درستى راه و رسم را سراغ دارد، باید به گفته مردم در باره او گوش ندهد. آگاه باشید گاهى تیر انداز، تیر افکند و تیرها به خطا مى ‏رود، سخن نیز چنین است، در باره کسى چیزى مى ‏گویند که واقعیّت ندارد و گفتار باطل تباه شدنى است، و خدا شنوا و گواه است. بدانید که میان حق و باطل جز چهار انگشت فاصله نیست!

(پرسیدند، معناى آن چیست امام علیه السّلام انگشتان خود را میان چشم و گوش گذاشت و فرمود)

باطل آن است که بگویى «شنیدم» و حق آن است که بگویى «دیدم»!

پ.ن:برادرم،خواهرم! این زبانت،این پیامک هایت،این تماس هایت،این دست هایت، همه شهادت میدهند بر علیه تو در پیشگاه خداوند! 

غیبت نکن ، تهمت نزن ، دوروز دنیا رو با شیوه اهل بیت بریم جلو ، چی میشه مگه ؟ 

پ.ن: حلال کنید ، سفری 2روزه به تهران . . .