برای  چی با افتخار میشینن تو تلویزیون میگن اینقدر از جوان ها نماز نمیخونن ! چرا نماز نمیخونن ؟

بیا بهت بگم چون خدا رو تو وجود توی روحانی نمیبینن!

چون بهتون سلام میکنن جوابشونو نمیدید!

چون فلان درصد امام جماعت ها بعد نماز تو سجده  هستند و ملت پا میشن میرن پشتت رو کردی به ملت برا چی؟  آیت الله بهاءالدینی یه تسبیح نداشت ، میگفت السلام علیکم میچرخید رو به مردم ، چرا ؟ چون توجه به مردم توجه به خداست ! 

امام علی(ع) تو نماز تیر از پاش کشیدن متوجه نشدن،چون در نماز از خودش غافل میشد اما گدا گفت کمک کن ، علی (ع) فهمید،چون توجه به خلق خدا ، توجه به خود خداست!

طرف نشسته کنار امام مسجد ، سوال داره ، هعی نشسته داره ذکر میگه آقا این سوال داره ، این کارش واجب تره ، این کار تو مستحبم نیست! جانمازا چیه آب میکشیم برا مردم !

آنقدر که اسلام از این مقدسین روحانى نما ضربه خورده است، از هیچ قشر دیگر نخورده است (امام خمینی ره)

ما به فقها اعتراض داریم ، حقم داریم اعتراض کنیم ، حق داریم آقاجون ، چون اونا خیلی بیشتر از ما میفهمن ، چون ما قطره ایم اونا اقیانوسن خوب آقا این اقیانوس رو بیار سر سفره مردم ، علم رو خدا بهت داده ، نشرش بده!

بلاخره ی فقیه هم بیاد سر مسائل اصلی ، یکی هم بشه فقیه معارف ، بسته این دکون دستگاه ها ، خوب بابا بسته دیگه ! اسلام احکامش فقط خمسه ؟ وقت بزارن رو معارف ! 

مگه تو قرآن نمیخونیم(نقل به مضمون)خدا از کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده شده ، پیمان گرفت که حتما آن را برای مردم آشکار کنند و کتمان نکنند ولی آنها آن را به بهای کمی فروختند!

ای کسانی که ایمان آورده اید ، چرا زمانی که به شما گفته میشود جهاد کنید سستی میکنید ؟ آیا به دنیا جای آخرت راضی شده اید ؟ 

چون کار نشده وضع اینطوری شده! یه روضه نمیشه خوند! هر حرفی به جوون میزنی جبهه میگیره ! چرا جبهه میگیرن ؟ چون توی روحانی حرف محکم بهش نزدی! حرف محکم بزن ، همه  زانو میزنن! آقایون فقهای قم باید یه فکری به حال این روزهای ایران بکنند!

همین چند وقت اخیر مقاله های علیه اهل بیت نوشته شده ! خوب کی باید جواب بده ؟ نکنه باز میخواید بریزید،بزنید،راهپیمایی کنید،کفن بپوشید و این مسخره بازیها رو راه بندازید! اینا که معلومه جواب نمیده! جواب مطلب علمی رو علمی میدن! 

یارو از اون رو دنیا پا می شد میومد قم ، بشینه چند ساعت با علامه طباطبایی صحبت کنه! خوب یک نفر دیگه بلند شه وقت بزاره رو معارف! اینا لازمه ، واجبه!

به خدا قرآن 6000 تا آیه داره ، 500تاش آیه احکامیه! 90سال عمرمون رو نباید بزاریم برا 500تا آیه پس 6000هزارتایی دیگش اضافی خلق شده ؟ اون 6000هزارتا رو چی کار کنیم؟ 

چرا امام حسین 50تا حدیث معرفتی میگه و اخلاقی ، 2 تا حدیث فقهیه؟نباید 90سال عمرمون رو بزاریم رو 2تا حدیث از امام که پس اون 50تا دیگش چی؟ اونم رو امامی که پیامبر فرمود:بقای من در حسینه! 

آقایون دنیا طلب ها آقا رو کشتند! دور دین میچرخیم ، تا وقتی که معیشتمون رو تامین کنیم!

اساس بدبختی بشر اینه ها ، دنبال منافع خودش باشه! کوفه از نظر عمل به ظواهر دین ، ما(ایران)بودیم ضرب در هزار! پنج وعده نماز میخوندن همه هم جماعت میخوندن! تو یکی از بهترین مساجد کره ی زمین ، همه روزه هاشون رو گرفتند ! مزرعه میرفتن کشاورزی میکردن با زبان روزه ! آقایون شمر ، 16 سفر پیاده رفته حج! این آدم تو صفین تا مرز شهادت پیش رفته! علی(ع)زخم هاشو بسته! 

سابقه ی دینی دست کسی را نخواهد گرفت ،نماز و روزه ، اگر بدون توجه باشه ، وبال میشه بال نمیشه آقایون!

بگو شما ایمان نیاوردید اما اسلام آوردید!