غزه مقاومت کن که مظلومانه های تو به گوش جهانیان رسیده است 

دشمن مان باخت 

همان روزی که پاره های تن فرزندانت را به دست گرفتی همان روزی که ضجه هایت دل سنگ را آب کرد 

آری دشمن مان باخت غزه ی عزیزم 

تو بایست و مقاومت کن ما مثل کوه پشت اینهمه اقتدار مظلومانه ایستاده ایم 

بمیریم و هرگز نگیریم امان نامه دشمنان را 

نبیند کسی ذلّت ما به حکم و لن یجعلَ الله 

وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلا 

و خداوند هرگز برای کافران، راه تسلط بر مومنان قرار نداده است!دریافت

torbat128.ir