یکبار فردی مدعی شد که ده هزار ضربه شلاق خورده است. دوستش که سابقه شلاق خوردن داشت به او گفت:

یا شلاق را نمی شناسی یا 10000 نمی دانی چند است!

حکایت تیتر اول روزنامه شرق پنجشنبه نیز همین است.

دوستان عزیز روزنامه شرق!

لطفا کمی راجع به این اعداد و ارقامی که کیلویی علیه احمدی نژاد ساخته می شود تامل کنید.

شما یا فرایند استخدام دولتی را نمی شناسید یا 450000 نمی دانید چند است!

کل نیروی تحت امر ارتش جمهوری اسلامی ایران اعم از کادر یا وظیفه در 

چهار نیروی هوایی ، زمینی ، دریایی و پدافند جمعا شامل 815000 نفر است .

یعنی به زعم شما احمدی نژاد 55 درصد از کل ارتش ایران را با رابطه فامیلی و رانت سیاسی

وارد دولت کرده است!؟

جل الخالق! اگر چنین است حتما باید از فردی که نیمی از ارتش یک کشور را در روابط فامیلی و رانتیر تحت کنترل دارد به شدت بترسید و با شنیدن خبر بازگشتش بر خود بلرزید!

پ/ن:دروغ هرچه بزرگتر باشد باور پذیرتر است.