بچه مذهبی ! 

پیامبر اکرم فرمودند اگر من رد بشم ، دونفر مشغول گناه باشن ، عبامو میندازم روشون تا کسی نبینه!کسی نفهمه! میخوایم ابروش حفظ بشه تا درمانش کنیم ! چیکار داریم ابرو طرف رو ببریم ؟ برا چی با افتخار جار میزنی گناه کَس دیگه رو ؟

بیاید به روش علی (ع) بریم جلو

چرا به روش اهل بیت زندگی نمیکنیم؟ 

جامعه اسلامی ما از پارسال تا الان فقط 4/5تا زن رو ابروش رو بردیم ،5/6تا مرد رو ابروش رو بردیم که میشناختن تمام ایران،

هیاتی ها مال هیاتی ها ، سینمایی ها مال سینمایی ها رو بلوتوث کردن ، حیثیت طرف رو بردیم !

اخه فکرشو بکن ادم چقد باید بی وجود باشه ، تا ابروی یک زن رو ببره!

المومنُ حرامُ کلّه عرضهُ و مالُهُ ودمُهُ
مومن همه چیزش، آبروی او مال او وخون او حرام(محترم) است.

پی نوشت: عکس این دختر بازیگر رو اینقدر نشر ندین! والله خوب نیست!