مرحمت عزیز می‌تواند بدون محدودیت به منطقه اعزام شود. امضا: سیدعلی خامنه ای

ضمانت از این محکم تر نمی شد.

حالا "مرحمت بالازاده " نوجوان 13ساله اهل روستای " چای گرمی " که به خاطر سن کمش

نمی گذاشتند راهی جبهه ها شود، با دستخط رئیس جمهور وقت، عازم جبهه ها شده بود.

آن هم با چند جمله کوتاه که در دیدار خصوصی با رئیس جمهور، به او گفته بود:

 " بگویید دیگر روضه حضرت قاسم را نخوانند. چون او 13 ساله بود که در کربلا جنگید و شهید شد.

اما به من که 13 ساله هستم، اجازه جنگیدن نمی دهند" .

همین جمله ها بود که او و کارش را حسابی بین رزمنده ها سرزبان ها انداخت.

3 سال جنگید و 21 اسفند سال 1363 در عملیات بدر و در جزیره مجنون، شهید شد..

شادی روحش صلوات...