یکى از کارهایى است که باید در کشور فکر بشود!

چرا سنّ ازدواج در کشور ما بالا رفته؟ 

مگر جوان هفده ساله، هجده ساله، نوزده ساله، احتیاج ندارد به اطفاء نیاز جنسى و غریزه‌ى جنسى؟ ما باید به این فکر کنیم. خب، از آن‌طرف میگویند که اینها خانه ندارند، شغل ندارند، درآمد ندارند؛ ببینیم چگونه میشود کارى کرد که همه‌ى اینها با هم جمع بشود.

ما نباید تصوّر بکنیم که حتماً بایستى یک نفرى یک خانه‌ى مِلکى داشته باشد، یک شغل درآمددارى داشته باشد، بعد ازدواج بکند؛ نه،

اِنَ یَکونوا فُقَرآءَ یُغنِهِمُ اللهُ مِن فَضلِه؛(۴) این قرآن است [که‌] با ما دارد این‌جور حرف میزند. 

مردان و زنان بی‌همسر خود را همسر دهید، همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را؛ اگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بی‌نیاز می‌سازد؛ خداوند گشایش‌دهنده و آگاه است!


پی نوشت1 : برای همه آنها که میگویند اول کار کار کار!

پی نوشت 2: کلام نائب ، فصل الخطاب هست برایتان یا نه؟

پی نوشت 3: اولین بار بود فک کنم آقا سن گفتن برای ازدواج!

پی نوشت 4: . . . . . . . .