منتقدان توافق ژنو کوردل ، مغرض و بی سوادند !

استاندار همدان با گلایه از منتقدان توافقنامه ژنو گفت:

برخی یا کوردل هستند

یا مغرض و یا به قول رئیس جمهور بی سوادند

و حرف و چیزی را میگویند که رژیم صهیونیستی میخواهد.