امام خامنه ای: هلوکاست افسانه و مجهول الهویه است.

هاشمی رفسنجانی: نباید برای دفاع از فلسطین ، ظلم هیتلر را توجیه کنیم!!

ظریف: هلوکاست را نمیتوان انکار کرد!!