رسول خدا ـ صلی الله علیه و اله ـ :
از ما نیست کسی که وسعت زندگی بر او داده شود و او بر خانواده اش سخت بگیرد.
رسول خدا ـ صلی الله علیه و اله ـ :

زن شایسته ، یکى از دو عامل پیشرفت خانواده است.
امام علی علیه السّلام :

استواری شریعت، به امر معروف ونهی از منکر و برپا داشتن حدود است.