«بنده دلم می‏خواهد این جوانان ما شما  

چه دختر، چه پسر و حتی  مدارس - روی این ریزترین پدیده‏های سیاسی 

دنیا فکر کنید و  بدهید. گیرم که تحلیلی هم بدهید که خلاف واقع باشد؛ باشد!

خدا لعنت کند آن دست‌هایی را که تلاش کرده‏اند و می‏کنند که قشر جوان و دانشگاه ما را

  کنند.کشوری که جوانانش سیاسی نباشند، اصلاً توی باغ مسائل سیاسی نیستند،

 مسائل سیاسی دنیا را نمی‏فهمند، جریان‌های سیاسی دنیا را نمی‏فهمند و تحلیل درست ندارند. 

مگر چنین کشوری می‏تواند بر دوش مردم، حکومت و حرکت و مبارزه و جهاد کند؟!

 بله؛ اگر حکومت استبدادی باشد، می‏شود. 
حکومت‌های مستبد دنیا، صرفه‏شان به این است که مردم سیاسی نباشند؛

 مردم درک و تحلیل و شعور سیاسی نداشته باشند؛

اما حکومتی که می‏خواهد به دست مردم کارهای بزرگ را انجام دهد،

نظام را می‏خواهد با قدرت بی‏پایان مردم به سر منزل مقصود برساند و مردم را همه چیز نظام می‏داند،

مگر مردمش - بخصوص جوانان، و بالاخص جوانان دانشجویش - می‏توانند غیرسیاسی باشند؟!

 مگر می‏شود؟! عالم‌ترین عالم‌ها و دانشمندترین دانشمندها را هم، اگر  و  نداشته باشند، 

دشمن با یک آبنبات ترش می‏تواند به آن طرف ببرد؛ خودش کند و در جهت اهداف خودش قرار دهد! 

این نکات ریز را باید جوانان ما  کنند.»