قسمت اول:

اخیرا آقای ترکان گفته اند که ما مجبوریم مجلس را تا دوسال دیگر تحمل کنیم و از مردم خواسته اند که در مجلس بعد تجدید نظر بکنند

بنده هم عرض می کنم آقای ترکان ماهم متاسفانه مجبوریم شما را تا سه سال دیگر تحمل کنیم والا تحمل دولت

(بخوانید شرکت سهامی )هفت دهم درصدی که ادامه راه هاشمی و خاتمی را می رود 1 ساعت هم سخت است .

از مردم هم مثل شما صمیمانه خواستاریم که در دولت بعد تجدید نظر اساسی بکنند!


بی ربط نوشت:

ممنون از روحانی بخاطر ادامه دادن گفتمانی که احمدی نژاد راه انداخت و آن هم سفرهای استانی بود!